Har du brug for hjælp?
Er der nogen, som gør dig ked af det?
Vi vil gerne hjælpe dig.

Børns rettigheder

Rådgivning til børn

Børneretshjælpen er den første og eneste børneretshjælpsinstitution i Danmark. Vi yder opsøgende og målrettet retshjælp til børn og deres familier.

Vores ydelser og indsats gør en markant forskel for udsatte børn og unge. Børneretshjælpens arbejdsområder har et forebyggende perspektiv, da vi styrker retssikkerheden for børn 0-6 år. Vi ser på steder og nære miljøer, hvor børn kan risikere at blive udsat for omsorgssvigt. Børn som er udsat for omsorgssvigt, har dårlige udviklingsmuligheder og dermed har de ofte det svært ved at gå i skole og senere få en uddannelse. Vi har fokus på den tunge sociale arv og vi arbejder for, at flere børn får en barndom uden fysisk og psykisk vold og misbrug.

Undersøgelser viser, at udsatte børn klarer sig dårligere i skolen end børn generelt.

Børn der er anbragt eller har en socialsag hos kommunen har stor risiko for en ustabil skolegang og et lavere fagligt niveau end deres jævnaldrende, der ikke er udsatte. Det samme gælder for børn som vokser op med vold og misbrug.

Vi ser på områder, hvor børn som går under radaren, og på kvaliteten i daginstitutionerne. Vi arbejder for at styrke børns omsorgsmiljø, da vi også yder rådgivning til børnenes familier og nære relationer. Vi vil sikre en kulturændring i daginstitutionerne, hvor der er fokus på børns ret til omsorg og beskyttelse.

Vi tager rundt i landet, ud til de små byer og fortæller om Børneretshjælpen. Lærere, pædagoger og andre fagfolk fra hele landet kan henvise børn og deres familier til Børneretshjælpen.

Støt os

Læs mere

Vi hjælper børn som er involveret i komplekse forældreansvarssager i det familieretlige system. Vi hjælper børn som har en sag hos kommunen, børn som er i det socialretlige system. Vi arbejder bl.a. med forældreansvarsloven, serviceloven og Børnekonventionen.

Ud over at yde konkret juridisk rådgivning til børn og voksne, arbejder vi på at styrke børns retssikkerhed. Vi hjælper børn og skaber opmærksomhed på deres rettigheder og retssikkerhed. Vi vil aktivere, opruste andre til at fremme og beskytte børns rettigheder.
Vores mål er, at børn lever i en verden hvor deres rettigheder bliver anerkendt, respekteret og håndhævet.

Vi har gennem vores forskellige arbejde, oplevet et stort behov for at børns retssikkerhed styrkes samt at flere får kendskab til børns rettigheder.
Vores arbejdsfokus er forebyggelse. Vi mener, at der skal laves flere tiltag omkring forebyggelse så børn ikke kommer i en risikosituation, hvor de bliver udsat for psykisk og fysisk vold eller seksuelle overgreb. Børn skal beskyttes både når de er hjemme, i institution, i skole eller deltager i
fritidsaktiviteter.

I Børneretshjælpens logo er der en blå stjerne. Stjernen er en ledestjerne, som viser vejen hen til børns ret til omsorg og beskyttelse. Vi har valgt den milde blå farve, som er havets farve. I vores børnesyn er alle børn stjerner, som skal beskyttes og have omsorg.

ALLE SKAL VÆRE SØDE VED BØRN

HAR DU EN SØD VOKSEN SOM DU KAN SNAKKE MED OM TING DU ER KED AF?

Ingen må gøre noget ved dig som gør ondt eller som du ikke kan lide. Husk at sige det til en pædagog eller en lærer hvis du har det dårligt hjemme. Du må altid sige ting som du er ked af.

Det kan være svært at spørge om hjælp, måske du har fået at vide at du ikke må sige noget til nogen eller måske er du bange for, at der sker noget med nogen, hvis du fortæller det som du er ked af.

Vi vil gerne hjælpe dig. Du kan ringe eller sms til os. Du kan videosamtale med os eller komme hen til os i Odder. Se hvor vi sidder under kontakt. Billederne viser den bygning vi sidder i.